HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर ताज सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला UK GOLD न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद धनलक्ष्मी SARAFA BAJAR G.B King गाजियाबाद
01-10-2022 50 18 46 12 74 35 10 08 58 75 10 15 71
02-10-2022 46 57 31 21 32 94 13 97 95 47 93 37 98
03-10-2022 19 24 20 70 61 43 80 33 58 49 91 59 38
04-10-2022 28 53 99 80 73 05 04 93 93 73 61 81 00
05-10-2022 60 19 26 01 33 86 33 60 74 13 02 02 74
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल दिसावर किंग पबजी मोबाइल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग एचआर सुपर गली PUNE NIGHT
01-10-2022 90 78 66 84 28 32 21 45 63 13
02-10-2022 85 62 70 12 03 56 54 96 85 91
03-10-2022 76 31 37 72 65 28 10 05 78 40
04-10-2022 47 69 40 53 34 15 29 72 47 44
05-10-2022 45 37 61 59 65 49 82 18 45 84
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड आईपी सुपर गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-10-2022 xx xx xx xx xx xx xx xx xx
02-10-2022 52 04 83 99 34 69 17 999 66
03-10-2022 89 12 72 18 26 30 39 111 81
04-10-2022 75 30 64 92 73 05 84 222 55
05-10-2022 02 62 26 25 94 68 98 666 52
06-10-2022 83 04 51 91 36 37 07 111 91